• VALUAREN - VALUAREN tilbyder professionel assistance i forbindelse med vurdering af andelsboligforeninger. VALUAREN har et bredt kendskab til ejendomsbranchen.

Rådgivning

VALUAREN har en række rådgivningskompetencer på markedet for erhvervsejendomme.
 
DOMICILSØGNING
Når en virksomhed skal flytte, hjælper VALUAREN virksomheden gennem de derved forbundne processer.
 
OPTIMERING AF EJENDOMSPORTEFØLJER
VALUAREN rådgiver om optimering af sammensætningen af ejendomsporteføljer, gennemgår og korrigerer investeringsstrategier i forhold til det aktuelle investeringsmarked, og bistår med rådgivning om valg af finansieringsform, administrator med videre.

Rådgivningen kan vedrøre outsourcing af ejendomsaktiviteter, sale and lease back eller alternativ anvendelse af ejendomme, herunder arealmæssig rådgivning. Arbejdets omfang aftales individuelt med ejeren af porteføljen for at imødekomme behovet bedst muligt.
 
SALE AND LEASE BACK
Frigivelse af bundet kapital i fast ejendom kan ske ved et sale and lease back, hvor en given virksomhed ved salget af ejendommen bliver lejer. 
 
Et sale and lease back er et alternativ til de mere traditionelle måde at tilføre virksomheden kapital.
 
LEASE MANAGEMENT
VALUAREN tilbyder at gennemgå og genforhandle en virksomheds eksisterende lejekontrakt.
 
SYN OG SKØN
VALUAREN kan af Dansk Ejendomsmæglerforening udpeges som vurderingsmand i spørgsmål, der relaterer sig til erhvervsejendomme.