• VALUAREN - valuar, valuarvurdering, ejendomsmægler, erhvervsmægler, vurdering, salg af ejendomme, køb af ejendomme, investeringsejendom, domicilejendom, individuel vurdering andelsbolig, andelsboligvurdering

Andelsboligforening

BESTIL EN VURDERING - KLIK HER 

VALUAREN besidder en stor praktisk erfaring i udfærdigelse af vurderinger af ejendommes markedsværdi som boligudlejningsejendomme, og vi vurderer årligt ejendomme for ca. 200 andelsboligforeninger.

Andelsboligforeninger kan med stor fordel få foretaget en vurdering af foreningens ejendom, så andelskronen fastsættes til den egentlige markedsværdi. Lov om andelsboligforeninger giver mulighed for, at andelskronen beregnes på baggrund af en vurdering af ejendommen, der tager udgangspunkt i den kontante handelsværdi, som hvis ejendommen var en almindelig udlejningsejendom.

På baggrund af en valuarvurdering vil andelsboligforeningen kende den aktuelle markedsværdi og dermed de aktuelle muligheder for belåning af ejendommen i forbindelse med forbedringer/ombygninger, samt have et korrekt grundlag for evt. overdragelse af andele.

Når en valuar vurderer ejendommen i henhold til lovbestemmelserne, giver det et mere retvisende billede af andelsmedlemmernes reelle formue. En aktuel vurdering kan tillige forbedre en andelshavers mulighed for at opnå lån i evt. friværdi. Samtidig vil en andelshaver være sikker på at opnå den korrekte pris for sin andel ved fraflytning.

En vurderingsrapport til brug for fastsættelse af andelskronen kan anvendes af andelsboligforeningen i 18 måneder. Vi anbefaler dog, at vurderingen altid følger regnskabsåret, så der ikke er diskussionsmulighed om værdien.
 
FLERE OG FLERE VÆLGER AT BRUGE EN VALUARVURDERING
Mange andelsboligforeninger, som har vedligeholdt og forbedret deres ejendom, har formentlig måttet sande, at ejendomsvurderingen ikke afspejler ejendommens markedsværdi.

I de seneste år er sket en prisudvikling for ejendomme generelt. For andelsboligforeningers ejendomme er sket en tilsvarende udvikling. Det er sjældent relevant at bruge den offentlige vurdering, hvor der på det seneste er set eksempler på meget store udsving. Den offentlige ejendomsvurdering er i øvrigt er sat i bero til 2020.

En valuarvurdering giver med baggrund i undersøgelser af ejendommen og ejendommens dokumenter et korrekt billede af en given ejendoms markedsværdi.
 
DET ER BESTYRELSENS ANSVAR AT SIKRE SIG AT FORENINGEN BRUGER DE RIGTIGE RÅDGIVERE
Det er vores anbefaling, at bestyrelsen bør anvende en kompetent ejendomsmægler og DiplomValuar til at vurdere foreningens ejendom. VALUARENS arbejde er baseret på mange års erfaring med valuarvurderinger og en uddannelse til at udføre disse i overensstemmelse med gældende lovgivning og markedspraksis.

VALUAREN ser lejlighedsvist eksempler på vurderinger udført af ejendomsmæglere, som ikke har erfaring med, hvorledes investeringsejendomme prisfastsættes, og dermed vurderingsresultater som afviger fra markedsværdien.