• VALUAREN

Profil

VALUAREN arbejder effektivt og kompetent med formidling, vurdering og udlejning af erhvervsejendomme. VALUAREN arbejder som rådgiver for erhvervslivet i alle spørgsmål relateret til erhvervsejendomme.

VALUARENs erfarne ejendomsmæglere og DiplomValuarer tilbyder en omhyggelig behandling af arbejdsopgaver inden for følgende områder:

  • Formidling og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme, kontorejendomme, butiksejendomme, industriejendomme, boligudlejningsejendomme m.fl.
  • Vurdering og værdifastsættelse af erhvervsejendomme.
  • Rådgivning om investering og porteføljesammensætning.
  • Vurdering af andelsboligforeninger
  • Syns- og skønsrapporter


Fortrolighedsforholdet overfor kunden fastholdes i sagens forløb, og der holdes tæt kontakt til branchens øvrige eksperter og rådgivere. Alle medarbejdere håndterer opgaverne i henhold til selskabets skriftlige forretningsgange og anvender nyeste teknologi med let adgang til information, herunder interne og eksterne databaser.

Vores mål er at servicere og rådgive danske som internationale virksomheder på en seriøs, kompetent og professionel måde i enhver problemstilling, der kan relateres til ejendomme. VALUAREN yder en troværdig rådgivning baseret på erfaring og kan fungere som samarbejdspartner i en virksomheds strategiske overvejelser.
 
VALUAREN lægger vægt på at vores rådgivning er ordentlig, seriøs og ansvarlig, og derfor har vi en veluddannet medarbejderstab, der arbejder målrettet med de enkelte opgaver med udgangspunkt i kundernes behov og ønsker.

VALUAREN er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og ejendomstorvet.dk.