PERSONDATAPOLITIK

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

VALUAREN Int. ApS/VALUAREN

Vodroffsvej 9 A st.
1900 Frederiksberg C
CVR-nummer 25691326/28331916
E-mail: mail@valuaren.dk
Tlf.: 40 64 00 10

Hos VALUAREN prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for VALUARENs måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende oplyser vi, hvordan vi bruger de personlige oplysninger, som du deler med os, når du fx besøger vores hjemmeside.

1. Indsamling af personoplysninger
Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer samt oplysninger om, hvordan du bevæger dig rundt på vores hjemmeside.
 
Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde: Når du bestiller materiale, godkender du, at vi gemmer dine tastede personoplysninger i vores kundekartotek, og at vi må kontakte dig pr. telefon og e-mail i relation hertil. Ønsker du at blive slettet, så send en e-mail til mail@valuaren.dk.
 
2. Anvendelse af personoplysninger
Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:
  • Markedsføring af de ejendomme som VALUAREN har til salg og lignende.
  • Statistik
  • Kundedatabaser
3. Grundlag for behandling af dine personoplysninger
Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende: 
 
  • Opfyldelse af kontrakt/vurderingsaftale (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
  • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
  • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
  • Interesseafvejning i forhold til statistik (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
4. Videregivelse til andre dataansvarlige
Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart.
 
5. Overladelse til databehandlere
Dine personoplysninger overlades til de af VALUARENs samarbejdspartnere, der leverer ydelser på VALUARENs vegne, fx i forbindelse med data back-up. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på VALUARENs vegne og i overensstemmelse med VALUARENs instruks.

Det drejer sig om følgende kategorier af virksomheder:
  • IT-leverandører (back-up)
I tilfælde af omstrukturering eller hel eller delvis overdragelse af VALUAREN vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.
 
Vi anvender Dropbox som lagringsenhed. Dropbox er lokaliseret i USA. Dropbox overholder reglerne i ”Privacy Shield” – se link: http://www.dropbox.com/da_DK/help/security/data-transfers-europe-us
 
6. Hvidvask
I forhold omfattet af hvidvaskloven indhenter VALUAREN identitetsoplysninger i form af kopi af sundhedskort samt kørekort og/eller pas. Dette gælder fx ved salg og vurdering af ejendomme m.v. Oplysninger indhentet til brug for hvidvask anvendes ikke i andre sammenhænge.

7. Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.
 
Identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slettes dog 5 år efter kundeforholdets ophør, iht. gældende lovgivning herom. For andelsboligforeninger bemærkes, at bestemmelsen følger det enkelte bestyrelsesmedlem.
 
8. Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookie-politik, som du kan læse på følgende link: http://www.valuaren.dk/?id=274&c=Cookie-politik
 
9. Sikkerhed
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

10. Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter de gældende regler. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slettes dog først 5 år efter kundeforholdets ophør, iht. gældende lovgivning herom. For andelsboligforeninger bemærkes, at bestemmelsen følger det enkelte bestyrelsesmedlem.
 
11. Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på mail@valuaren.dk.

12. Ændringer af oplysninger mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du rette henvendelse til os på mail@valuaren.dk. Du kan også skrive til os på følgende adresse: VALUAREN Int. ApS, Vodroffsvej 9A, st., 1900 Frederiksberg C.
 
13. Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller brev som angivet i pkt. 12 ovenfor.
Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

(Revideret 2019)