• VALUAREN - valuar, valuarvurdering, ejendomsmægler, erhvervsmægler, vurdering, salg af ejendomme, køb af ejendomme, investeringsejendom, domicilejendom, individuel vurdering andelsbolig, andelsboligvurdering

VURDERING

BESTIL EN VURDERING - KLIK HER

VALUAREN arbejder med effektiv og kompetent formidling og vurdering af erhvervsejendomme.

I et  marked med mange bestemmende faktorer er en vurdering foretaget af en erhvervsmægler og VALUAR udtryk for en ejendoms aktuel markedsværdi. 

En uvildig vurdering er den mest forsvarlige løsning, når en virksomhed behøver et retvisende billede af en ejendoms reelle værdi, hvad enten det er i forbindelse med salg, lånoptagelse eller revision.
 
VALUAREN udfærdiger vurderingsrapporter med udgangspunkt i ejendommens forhold, eksisterende lejekontrakter, potentiale eller risici. VALUAREN vurderer ejendommens udviklingsmuligheder, herunder alternative anvendelsesmuligheder, og ser på ejendommens juridiske forhold. Vurderingens detaljeringsgrad tilpasses formålet med vurderingen og ejerens ønske.

VALUARENs medarbejdere har erfaring med vurdering af erhvervsejendomme, kontorejendomme såvel som lagerejendomme, og ejendomsporteføljer.

For at sikre at der leveres den korrekte vurderingstype, og vurderingsomkostningerne minimeres, udarbejder VALUAREN vurderinger på flere niveauer:
 
1 - Afstemning af pris:
En indikation af ejendommens markedsværdi, som normalt anvendes til afstemning af en givet prisforventning. Grundlaget herfor er en besigtigelse af ejendommen udvendigt, gennemsyn af udleverede dokumenter og afstemning af en given pris.

2 - Prisfastsættelse:
Fastsættelse af en ejendoms handelsværdi. Grundlaget herfor er en kort besigtigelse af ejendommen ud- og indvendigt, gennemsyn af udleverede dokumenter, gennemgang af ejendommens dokumenter, herunder indhentning af tingbogsoplysninger, og kommentarer til disse samt rentabilitetsberegning.

3 - Vurderingsrapport:
Fuldkomment beslutningsgrundlag for dispositioner over ejendommen. Grundlaget herfor er en gennemgang af ejendommen og de udleverede dokumenter, kommunalt ejendomsoplysningsskema og tingbogsoplysninger samt gennemgang af lokal- og kommuneplan. Vurderingsrapporten fremstår som en vurdering af ovenstående elementer.

Levering af vurderingsrapporten sker efter aftale, og rapporten underskrives af en valuar.