Holmbladsgade 24 2300 København S

Holmbladsgade 24 2300 København S

  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN

Nyere ejendom fra 2017.
Bebyggelsen indeholder 28 beboelseslejligheder samt 3 erhvervsejerlejligheder.  Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Bebyggelsen er opført i mursten i 2017 i 5 etager ekskl. tagetage og kælder. 
 
De 2 butiksejerlejligheder er udlejet samlet til 1 solid lejer. Lejemålet er fra lejers side uopsigeligt indtil 01.12.2026, herefter er der en opsigelsesfrist på 6 måneder. Fra udlejers side er lejemålet uopsigeligt indtil 01.08.2029, herefter en opsigelsesfrist på 6 måneder.