Spjellerupvej 1 - 4653 Karise

Udlejningsejendom med udviklingsmulighed

  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN

Ejendommen er en boligudlejningsejendom beliggende i den mindre landsby St. Spjellerup, primært med blandet parcelhus bebyggelse, landsbyen ligger mellem Karise og Faxe Ladeplads. Afstanden til Karise er ca. 5 km., hvor der findes indkøbsmuligheder m.m.  I St. Spjellerup er der kun en mindre kiosk beliggende på campingpladsen. St. Spjellerup er beliggende i Faxe Kommune under Region Sjælland.

Ejendommen er opført i 1883 og jf. BBR ombygget i 2016. Bygningen er opført i røde teglsten i 1 etage ekskl. kælder og tagetage. Der er ikke kælder i ejendommen. Taget som er belagt med skifer er et gammelt tag, hvor skiferpladerne skønnes at være meget tynde, og vil sandsynligvis skulle renoveres/udskiftes inden for en kortere årrække.

Vinduerne i ejendommen er af blandet karakter lige fra trærammer med enkeltglas til trærammer med termo- eller energiglas. En del vinduer trænger til renovering.
 
En køber må således være forberedt på, at der ville skulle foretages diverse renoveringsopgaver. Sælger er naturligvis villig til at kompensere for dette, i et nærmere aftalt omfang,
 
Ejendommen har tidligere jf. bl.a. en gl. servitut fra 1952 været anvendt som hospital. Ejendommens videre historie er ikke afdækket.

Hovedbygningen har karakter af en trelænget gård. Til hovedbygningen hører én yderligere mindre bygning (bygning 2) på ca. 86 m2. Bygning 2 som også er opført i 1883 anvendes i dag kun til opbevaring.
 
Hovedbygningen indeholder i stueetagen 14 boliger med køkken i varierende størrelse fra 39 til 62 kvm. På gangen er placeret baderum og toiletter som beboerne af de 14 boliger deles om. Der er desuden også 2 rum med vaskemaskiner og tørrerum.
 
Ejendommen loftsetage er ubenyttet. Vil evt. kunne udnyttes.
 
Ejendommen opvarmes med varmepumper/el.
                                          
Til ejendommen hører større gård samt et større grønt fællesareal.

Lejeindtægterne indeholder skønnet leje på i alt kr. 102.000 omfattende 2 lejligheder som pt. er under udlejning. Der er én lejekontrakt ude til underskrift. Denne forventes at gå i orden snarest