Orebovej 29 - 4293 Dianalund

Udviklingsejendom – Tidligere teglværk

  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN

Ejendommen, er en erhvervsejendom (Fabrik/lager) beliggende på Midtsjælland, ca. 10 min. kørsel fra E20.

Området er udlagt til erhvervsformål for en eller flere Klasse 1 til 4 virksomheder iht. Miljøministeriets Håndbog for Miljø og Planlægning 2004.

De oprindelige bygninger (Teglværket) menes opført i 1907 med om- og tilbygninger op gennem årene. Den seneste tilbygning er fra 2001.
 
De ældste bygninger er opført med ydervægge i gule teglsten og henholdsvis lette ydervægge beklædt med eternitplader.
 
Der er desuden en nyere åben stålrammehal beklædt med eternitplader samt en lukket stålrammehal med fladt tag beklædt med stålplader på ydervægge og tag.
                                          
Til ejendommen er der gode tilkørselsforhold også mht. transport af gods m.m. Ejendommens udenomsarealer består primært af parkeringsarealer, adgangs- og tilkørselsarealer samt beplantede områder. Arealerne er delvis befæstede.

Dele af ejendommen er i dag udlejet. Der skønnes pt. at være ca. 3.000 kvm. ledige lokaler fordelt på de forskellige bygninger.

En af de nuværende lejere har forkøbsret.

Udviklings-/byggemuligheder – egen lokalplan for ejendommen.