Møllehaven 29 - 4040 Jyllinge

Fuldt udlejet investeringsejendom til lager/kontor

  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN

Der er tale om en erhvervsejendom, som er beliggende i Jyllinge ca. 40 min. kørsel fra København. Ejendommen anvendes til kontor og lager.

Ejendommen er beliggende nær hovedvejen til Roskilde, Frederikssund og Ølstykke. Der er planlagt en tilslutning i 2020 af Frederikssundsvejen i nærheden, der vil forbedre de trafikale forhold ydermere.

Ejendommen er opført i 1987 og gennemgik en renovering i 2006. Ejendommen er opført i 1 etage i betonelementer og fremstår med mørke facader. Taget er fladt og belagt med tagpap fra 2006. Der er 3 tilbyggede kontorbygninger på den ene side af bygningen, hvilket skønnet udgør ca. 20 % af bygningens areal. De resterende arealer udgør lagerhaller m.m. Ejendommen giver gode indretningsmæssige muligheder for erhvervslejere.

Ejendommen har potentiale til at blive opdelt i tre adskilte erhvervslokaler.

På den ene side af bygningen findes 4 porte, der hver måler ca. 4 meter i højden. Der findes gæsteparkering foran ejendommen og parkeringspladser bagved og på siden af bygningen. Dertil har ejendommen opholdsarealer med grønne islæt.

Ejendommen opvarmes med naturgas. Bygningen fremstår i almindelig vedligeholdelsesmæssig stand.

Ejendommen er momspligtig.