Kirketorvet 8-28 - 4640 Faxe

Præsentabel butiksejendom med god beliggenhed - del af portefølje

  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN

Der er tale om 2 erhvervsejerlejligheder med i alt 995 kvm erhverv, der benyttes til udlejning til butik og har en central og synlig placering i Faxe bymidte.

Den ene ejerlejlighed udgør 7 kvm udlagt til telekrydsfeldt.

Den øvrige ejerlejlighed er beliggende i stueplan i en bygning opført i 1990. Ejerlejligheden er opdelt i 10 lejemål, som i stueetagen fordeler sig fra Kirketorvet 8 til Kirketorvet 28. Lejemålene er udlejet til ejendomsmægler, restaurant, klinik, værested for handicappede samt diverse butikker. 

Hovedejendommen, som er fritliggende, er opført i 3 etager ekskl. kælder og tagetage. Bebyggelsen er opført i røde mursten og har tegltag. Bygningen fremtræder præsentabel og i meget velvedligeholdt stand. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Bag bygningen er et større parkeringsareal.

Bygningen indeholder ud over erhvervsejerlejligheden 22 beboelseslejligheder. 

Faxe er beliggende på Sydsjælland, en halv times kørsel fra Køge og en times kørsel fra København. Faxe Kommune består foruden Faxe af byerne Faxe Ladeplads, Haslev, Dalby, Karise, Rønnede og Terslev. 
                                          
Faxe spiller en samlende rolle for Kommunens østlige opland. Faxe har i øvrigt et svagt stigende indbyggertal. Ejendommen er beliggende i centrum i Faxe, tæt på offentlig transport samt andet service- og butikserhverv.

Nærværende ejendom sælges kun i en portefølje med 2 ejendomme indeholdende en erhvervsejendom i Faxe samt en klassisk boligudlejningsejendom på Indre Nørrebro. Se sag Griffenfeldsgade 10, 2000 København N.

Selskabets ejer ønsker at afhænde ejendomsselskabet med de 2 ejendomme. Ejendommene kan dog også købes samlet uden selskabsoverdragelse.