Valhøjvej 18 - 2500 Valby

2 erhvervsejerlejligheder - investering/domicil

  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN

Der er tale om 2 erhvervsejerlejligheder med central beliggenhed i Valby. Ejendomme ligger lige bag Valby Langgade med indkøbsmuligheder og tæt på Søndermarken og offentlig transport.

Ejerlejlighed nr. 7: Erhvervsmæssig produktion vedr. industri, håndværk m.v.
Ejerlejlighed nr. 8: Transport og garageanlæg.

Erhvervsejerlejlighederne er beliggende i en ejendom opført i 1898. Ejendommen indeholder 6 beboelseslejligheder foruden nærværende 2 erhvervsejerlejligheder. Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
 
Ejerlejlighed nr. 7 er indrettet og anvendes af ejer til kontorvirksomhed.
Ejerlejligheden er i dag indrettet med kontorer i varierende størrelser, køkkenfaciliteter samt baderum og toiletter. Lokalerne er fleksible og kan indrettes efter ønske og behov.
 
Ejerlejligheden er beliggende i stueplan og delvis (69 kvm.) på 1. sal. Der er adgang til ejendommens fælles gårdanlæg.
 
Ejerlejligheden fremtræder præsentabel og i velvedligeholdt stand.
 
Ejerlejlighed nr. 8 er et garageanlæg med 7 garager. Garagerne anvendes i dag af ejer og ejers ansatte medarbejdere.

Den beregnede lejeindtægt for kontorlokalerne er skønnet til kr. 1.050 pr. kvm inkl. eventuelle driftsomkostninger. Lejen for garagerne er skønnet til kr. 1.250 pr. måned pr. garage. Tallene er ekskl. moms. Det skal tilføjes, at der er moms på udlejning af garager.