Sandholmgårdsvej 38 - 3450 Birkerød

Præsentabel domicilejendom - Kontor 450 kvm

  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN
  • VALUAREN

Ejendommen er en erhvervsejendom med en central beliggenhed i et naturskønt område nær Blovstrød og Allerød.

Ejendommen, som er fritliggende, er opført i 1957 og løbende renoveret/ ombygget igennem de seneste 15-20 år. Bygningen er opført i gule sten i én etage ekskl. kælder. Ejendommens tag er med hældning og er et Decra stål tag fra 2010. Vinduer og døre, herunder glas er løbende skiftet. Mere end halvdelen er forsynet med energiglas.
 
Der er foretaget flere tilbygninger til ejendommen, herunder et værksted på ca. 60 kvm, høj dobbelt carport med loftsrum på ca. 45-50 kvm samt lager/redskabsrum på ca. 60 kvm. Det skal bemærkes, at tilbygningerne ikke er anmeldte/godkendte. Ejendommen er mod den sydvendte side forsynet med markiser og er i øvrigt forsynet med flere terrasser.
                                          
Bygningen indeholder i stueplan kontorer, møde/undervisningslokaler, køkken- og kantineforhold samt toilet- og badefaciliteter. I kælderplan er indrettet mindre værkstedsfaciliteter, opholds- og mandskabsrum, badefaciliteter m.m.
 
Bygningerne er overalt forsynet med up-to date kabling samt overvågning- og alarmsystemer.
                                           
Præsentabel hovedindgang med mulighed for reception. 

Bygningen fremtræder indvendig såvel som udvendig yderst præsentabel og i meget velvedligeholdt stand.
 
Ejendommen opvarmes med naturgas fra eget anlæg.

Ejendommens udenomsarealer består af parkeringsarealer, adgangs- og tilkørselsarealer befæstet med sten o. lign., samt haveanlæg og beplantede områder.

Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen. Der er gode p-arealer tilknyttet ejendommen.